De jaarvergadering van 26 mei kon in verband met de coronacrisis niet doorgaan. Het leek de kerkenraad goed om deze alsnog op donderdag 10 september te houden. Gelet op het aantal manslidmaten kunnen er in de kerk 140 tot 150 personen (single) plaatsnemen. De overige manslidmaten kunnen dan plaats nemen in de grote zaal van De Beukelaar. Wij hopen te stemmen voor de ontstane vacature voor ouderling binnen de kerkenraad.

De avond begint als gebruikelijk om 19.30 uur. Mogelijke vragen voor deze vergadering dienen uiterlijk donderdag 3 september schriftelijk (per brief of mail) bij de scriba te worden ingediend. Vanwege de corona-omstandigheden en vanwege het feit dat wij verspreid zitten in de kerkzaal, worden de vragen in het Ons Eigen Blad beantwoord. Om genoemde reden is er deze avond ook geen rondvraag.