Op zaterdag 18 mei zal de Bondsdag in Apeldoorn worden gehouden. Het thema voor deze morgen is: ‘Kom eens kijken’. Om 8.45 uur worden jullie verwacht bij de kerk zodat we om 9.00 uur kunnen vertrekken.

’s Middags hopen we naar Oud Valkeveen in Naarden te gaan. Denk aan de volgende dingen om mee te nemen:

  • eten en drinken voor tussen de middag,

(s ‘avonds wordt er voor eten gezorgd)

  • collectegeld voor de kerk

Deze dag zal om ongeveer 19.00 uur afgelopen zijn. Wanneer je niet mee kunt, meld je dan af bij één van de leidinggevenden. Voor de achterblijvers: wij zijn bereikbaar onder 06-11156368 (Dries van Dorp). We hopen op een fijne dag met elkaar. Tot 18 mei!

De leiding