Op dinsdag 29 september 2020 zal de jongensvereniging -12 weer beginnen met haar verenigingsavonden voor de periode 2020/2021.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud, dan ben je van harte welkom op de verenigingsavonden. De avonden zijn op dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in De Beukelaar. We komen om de twee weken bij elkaar.

We beginnen de avond met het lezen uit de bijbel aangevuld met een Bijbelse vertelling. Daarna gaan we knutselen.

Door de Covid 19 beperkingen zijn we genoodzaakt bepaalde zaken zo te organiseren dat er voldoende afstand is tussen leiding en kinderen.

Op de eerste verenigingsavond krijgen de kinderen een formulier mee waarop de ‘Corona regels’ zijn weergegeven en waarop tevens de data van de verenigingsavonden zijn vermeld.

Een hartelijk welkom van:

Dries van Dorp en Koos Kasper