Kleine kinderen worden groot. Binnenkort herdenkt de Ger. Gemeente in Lelystad het 50-jarig jubileum. Als gevolg van de uitbreiding van de Flevopolders werd de behoefte gevoeld om in Lelystad een afdeling van Kampen te starten, die onder ambtelijke zorg van de moedergemeente zou functioneren. Het kleine stekje groeide door de goede zorg van de Heere over die kleine kudde. Steeds meer mensen bezochten de samenkomsten. Na drieënhalf jaar werd de wens om als zelfstandige gemeente binnen het kerkverband opgenomen te worden groter. Er waren twee ouderlingen en twee diakenen, zodat verzelfstandiging gerealiseerd kon worden. Op 18 april 1973 vond de instituering plaats. Ds. Honkoop: “We zijn thans geroepen om dit kind van Kampen zelfstandig te maken”. De tekst voor de dienst was Openbaringen 21:22. De twee aandachtspunten waren (met de woorden van Bilderdijk) :

  1. in het heden ligt het verleden en
  2. in het nu wat worden zal.

Op D.V. zondag 16 april zal in de diensten het jubileum herdacht worden. In de morgendienst hoopt ds. Vreugdenhil voor te gaan en ’s middags ds. Kattenberg.

Mocht u met de gemeente willen meeleven dan bent u welkom op de reünie die gepland is op zaterdag 22 april a.s. van 15.00 tot 17.00 uur. Wel graag voor 31 maart opgeven via 50jaargglelystad@gmail.com