Beste jongeren,

We kijken terug op een mooie en gezellige gezamenlijke avond! Fijn dat er zoveel jongeren waren. We hebben kort stilgestaan bij de reden dat er regels zijn in ons leven en dat God uit liefde de 10 geboden ons heeft gegeven. Ook heb je de opdracht gekregen om voor jezelf na te denken hoe je een omhei-ning/afbakening kan creëren om jezelf te beschermen tegen de verleiding om een bepaald gebod te overtreden. Net zoals de omheining om de berg Sinaï toen God tot het volk sprak en de Israëlieten de berg niet aan mochten raken. Doen hoor jongeren! Wees blij met mensen (ouder(s)) om je heen die je hierbij helpen en je regels opleggen.

Vrijdag 12 november is er weer een avond voor de -14 en 19 november voor de +14. We starten altijd om 19.45 uur. We hopen weer op mooie avonden! Ben jij nog op zoek naar een vrijdagavond beste-ding en kom je nog niet naar de JV, bij deze van harte uitgenodigd om eens langs te komen. Ben je benieuwd hoe een JV-avond eruit ziet, stuur dan een mailtje naar jvtimotheuskampen@gmail.com.

Hartelijke groet, Adrianne, Berend, Dineke D., Dineke M., Esther, Femke, Henk en Johannes