Catechisatie

De reguliere catechisaties worden gegeven op maandag-, en dinsdagavond.
Op vrijdagavond uur is er voor catechisanten van 16 jaar en ouder ook een mogelijkheid. Deze catechisatie is vooral voor degenen die op andere dagen niet kunnen, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

De belijdeniscatechisaties worden vastgesteld in overleg met de catecheet.
Voor precieze informatie over tijden, locaties en het opgegeven leerwerk verwijzen we naar het Bewaarblad. (versie 2023-2024).

Bewaarblad 2023-2024

Contactpersoon: ouderling A. van den Bos, stuur een e-mail