Financiën

Collectebonnen
In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van collectebonnen. Collectebonnen kunnen uitsluitend besteld worden door het overmaken van het desbetreffende bedrag op rekeningnummer NL35 RABO 0159 1411 17 onder vermelding van de gewenste hoeveelheid en kleur bonnen. Bij het niet-vermelden van het soort bonnen, wordt er vanuit gegaan dat er bonnen van € 0,60 worden bedoeld.

Bezorging van de bonnen vindt plaats op uw huisadres, binnen twee weken na ontvangst van uw betaling. Bij een eerste bestelling graag uw adres vermelden op de overschrijving.

De volgende soorten collectebonnen zijn leverbaar in vellen van 20 stuks :

Bonnen van € 0,30, per vel van 20 st. € 6 (zandbruin)
Bonnen van € 0,60, per vel van 20 st. € 12 (geel)
Bonnen van € 1,00, per vel van 20 st. € 20 (blauw)
Bonnen van € 2,40, per vel van 20 st. € 48 (crème)
Bonnen van € 5,00, per vel van 20 st. € 100 (groen)

Bankrelaties:

– Algemene rekening van de kerk: NL21 RABO 0331 2000 66
Deze rekening kan gebruikt worden voor alle betalingen en giften aan de kerk, m.u.v. de betaling van het abonnement voor Ons Eigen Blad, betaling van collectebonnen en voor de betaling van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage.

– Ons Eigen Blad: NL21 RABO 0140 2308 31
Deze rekening kan gebruikt worden voor de betaling van de jaarlijkse abonnementsgelden.

– Kerkelijke bijdrage: NL68 RABO 0140 2308 58
Deze rekening kan gebruikt worden voor betaling van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage (voorheen: plaatsgelden).

– Collectebonnen: NL35 RABO 0159 1411 17
Dit rekeningnummer kan worden gebruikt om collectebonnen te bestellen (zie ook elders op deze pagina).

Administrateur
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze administrateur: dhr. H. J. van Putten, stuur een email