Financiën

ANBI

De Gereformeerde Gemeente Kampen is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan de Gereformeerde Gemeente Kampen kunnen daarom in aanmerking komen voor giftenaftrek bij inkomsten- of vennootschapsbelasting. Of dat voor uw giften geldt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de door de Belastingdienst hiervoor vastgestelde grenzen.

De Gereformeerde Gemeente Kampen valt onder de groepsbeschikking van de Belastingdienst van de Gereformeerde Gemeenten als geheel en heeft daarom geen eigen ANBI-beschikking. De wettelijk verplichte ANBI-informatie is te vinden op de algemene website van ons kerkverband. Hier vindt u altijd de meest recente ANBI-informatie.


Collecten en giften (algemeen)

Tijdens de kerkdienst is het gebruikelijk om drie collecten te houden. De bestemming van deze collecten is als volgt: eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is een extra collecte. In het kerkblad (Ons Eigen Blad) en tijdens de dienst wordt aangekondigd waarvoor de opbrengst bestemd is.


Collecten en giften (kerkdiensten beluisteren via kerktelefoon of livestream)

Bij het beluisteren van kerkdiensten via kerktelefoon of livestream is het niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren en uw gaven kunt doen. U kunt echter met uw smartphone gebruik maken van de Givt-app waarmee u toch aan drie afzonderlijke collecten kunt geven. U dient daarvoor de Givt-app te downloaden via www.givtapp.net/download (of via de App Store of Google Play). Meer informatie hierover kunt u lezen op de site van Givt (met handleiding) danwel met het bekijken van een korte introductiefilm.

Voor het overmaken van de collecte / gift met de Givt-app kunt u gebruik maken van de onderstaande QR-code.

Het is ook mogelijk om de collecten / giften via de bank over te maken t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. Wij willen u verzoeken de daarvoor bestemde bankrekeningnummers te gebruiken:

  • collecte ‘Diaconie’ uitsluitendop rekeningnummer: NL43 RABO 0331 2844 48,
  • collecte ‘Kerk’ uitsluitendop rekeningnummer: NL21 RABO 0331 2000 66, en
  • extra collecte uitsluitend op rekeningnummer: NL68 RABO 0140 2308 58 onder vermelding van datum en doel van de (extra) collecte.

Wij willen u uitdrukkelijk verzoeken om bij afzonderlijke giften voor diaconie, kerk en / of extra collecte ook de hierboven genoemde specifieke bankrekeningen te gebruiken. Wij willen u om administratieve redenen vragen geen combinatie van doelen in één gift over te maken. Dat brengt namelijk onevenredig veel extra administratieve handelingen met zich mee.

Voor een ieder die niet met een bankoverschrijving werkt en die geen smartphone heeft, vragen wij om het geld / collectebonnen op te sparen en in de collectezak te stoppen wanneer DV de kerkdiensten weer toegankelijk zijn.


Collectebonnen

In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van collectebonnen. Collectebonnen kunnen uitsluitend besteld worden door het overmaken van het desbetreffende bedrag op rekeningnummer NL35 RABO 0159 1411 17 onder vermelding van de gewenste hoeveelheid en kleur bonnen. Bij het niet-vermelden van het soort bonnen, wordt er vanuit gegaan dat er bonnen van € 0,60 worden bedoeld.

Bezorging van de bonnen vindt plaats op uw huisadres, binnen twee weken na ontvangst van uw betaling. Bij een eerste bestelling graag uw adres vermelden op de overschrijving.

De volgende soorten collectebonnen zijn leverbaar in vellen van 20 stuks :

Bonnen van € 0,30, per vel van 20 st. € 6 (zandbruin)
Bonnen van € 0,60, per vel van 20 st. € 12 (geel)
Bonnen van € 1,00, per vel van 20 st. € 20 (blauw)
Bonnen van € 2,40, per vel van 20 st. € 48 (crème)
Bonnen van € 5,00, per vel van 20 st. € 100 (groen)

Bankrelaties:

– Algemene rekening van de kerk: NL21 RABO 0331 2000 66
Deze rekening kan gebruikt worden voor alle betalingen en giften aan de kerk, m.u.v. de betaling van het abonnement voor Ons Eigen Blad, betaling van collectebonnen en voor de betaling van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage.

– Ons Eigen Blad: NL21 RABO 0140 2308 31
Deze rekening kan gebruikt worden voor de betaling van de jaarlijkse abonnementsgelden.

– Kerkelijke bijdrage: NL68 RABO 0140 2308 58
Deze rekening kan gebruikt worden voor betaling van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage (voorheen: plaatsgelden).

– Collectebonnen: NL35 RABO 0159 1411 17
Dit rekeningnummer kan worden gebruikt om collectebonnen te bestellen (zie ook elders op deze pagina).

Administrateur
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze administrateur: dhr. H.H. Dokter, stuur een email