Toerusting leden 2022-2023

Dit jaar worden een tweetal modulen/cursussen aangeboden voor gemeenteleden waarbij aan vormen van toerusting gestalte gegeven wordt.

De voordelen van deze opzet zijn:

 • inhoudelijke verdieping vanuit het Woord van God
 • ontmoeting van medegemeenteleden geeft een onderlinge band
 • aanleiding om over wezenlijke zaken met elkaar door te spreken
 • afgebakende periode

1. Apologetiek

Hoe legt u uit wat uw geloof inhoudt? En hoe geloofwaardig is het christelijk geloof? Wat zijn de verschillen met andere geloven? Kunnen anderen ook gelijk hebben en kun je evolutionist zijn en tegelijkertijd in de schepping geloven? Op de avonden waarin apologetiek centraal staat, hopen we over deze vragen na te denken. De onderwerpen die vanaf 19 september passeren zijn:

 1. Waarom apologetiek?
 2. De kern van het christelijk geloof
 3. Schepping en/of evolutie
 4. Geloof en/of verstand
 5. Het nut van het lijden
 6. In gesprek met andersgelovigen
 7. De betrouwbaarheid van de Bijbel

Data: 19-9, 3-10, 17-10, 31-10, 14-11, 28-11, 12-12

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Plaats: De Haven, Oudestraat 230

Leiding: oud. A. v.d. Horst

Aanmelding jaschouls@gergemkampen.nl

 

2. Lezen in Jeremia
 1. Inleiding bijbelboek; Plaats in de geschiedenis.
 2. Profeten en valse profeten ; Jeremia persoonlijk.
 3. Beeldspraak in Jeremia.
 4. Politieke spel in Jeruzalem tussen koning, vorsten en volk.
 5. Zeer strenge straffen maar ook hoop.
 6. Actualisering: God staat boven de wereldmachten.

Periode: wekelijks vanaf woensdag 11 januari 2022

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Plaats: Beukelaar

Leiding: oud. A. van Kranenburg

Aanmelding: jaschouls@gergemkampen.nl

 

3. Huwelijkstoerusting

Dankbaar zijn we dat onze jonge mensen, die na hun ja – woord op het stadhuis, hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen onder het geopende Woord van God.
Steeds weer wordt gevraagd vanuit het pastoraat en hulpverleningsinstanties om het huwelijk (grondig) voor te bereiden.
Woensdagavond 18 en 25 januari 2023 verwacht ds. Tuinier al de a.s. bruidsparen, van wie de trouwdatum in dat kalenderjaar valt. Ook anderen (jonge gehuwden) zijn welkom.
Inlichtingen: dwtuinier@gergemkampen.nl