Toerusting Gemeenteleden

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Nationale Synode te Dordrecht werd gehouden. Een mooi moment om stil te staan bij de Dordtse Leerregels. In de jaren erna kwam een beweging op gang die de ´praktijk der godzaligheid´ wilde bevorderen, de Nadere Reformatie. Bij Petrus Immens, één van de vertegenwoordigers van deze beweging,  heeft ons een leerzaam boek nagelaten: ´De godvruchtige Avondmaalganger´. We kunnen via de toerustingsavonden kennismaken met beide geschriften.

Daarnaast wordt jaarlijks huwelijkstoerusting aanboden, dit om het  huwelijk naar bijbelse normen en waarden gestalte te geven in de praktijk van alledag.

Klik hier voor meer informatie!