Publicatiedatum: 22 februari

 

Beste gemeenteleden,

Onlangs hebben we de aanmelding voor de kerkdienst opengesteld voor iedereen, omdat er niet zoveel aanmeldingen waren voor de eerste doelgroep. Inmiddels stromen de aanmeldingen binnen, soms haast met een smeekbede vergezeld. Dit raakt ons (opnieuw). Wat missen we toch ontzettend veel, dat we al bijna een jaar niet met de hele gemeente samen kunnen komen. Als men zich nu aanmeldt, duurt het een heel aantal weken voordat men uitgenodigd kan worden voor een van de diensten. Dertig volwassenen en een aantal kinderen is niet veel. Stel dat er 90 personen inclusief kinderen tot 13 jaar op een zondag een van de diensten naar de kerk kunnen, dan duurt het tien zondagen voordat men weer aan de beurt zou zijn!! Laten we blijvend bijzonder deze nood voor de Heere neerleggen. Wij weten niet wat in Zijn raad bepaald is. Maar Hij wil er om gebeden worden.

Op de laatste kerkenraadsvergadering hebben we er weer uitvoerig over gesproken of we weer moesten opschalen of dat er bijvoorbeeld toch weer een derde dienst zou moeten komen. Onze regio is de eerste waarin de besmettingen zo zijn teruggelopen, dat er weer sprake is van een zorgelijke situatie (in plaats van een zeer ernstige situatie). Maar we weten nog niet wat de Britse of een andere variant gaat doen en of er nog gevaarlijker mutaties gaan optreden. Na veel wikken en wegen hebben we vooralsnog besloten nog niet op te schalen of meer diensten te gaan beleggen. We zullen wel de besmettingsgraad nauwkeurig blijven volgen en ook de maatregelen van de overheid. Als daar voldoende beweging in zit naar de veilige kant toe, zullen we proberen snel te schakelen om het aantal bezoekers per dienst kunnen vermeerderen. Indien dat besloten wordt, zullen er meer mensen een uitnodiging krijgen en bent u weer eerder aan de beurt. We zullen hiervoor een nieuw systeem gaan gebruiken waarmee het eenvoudig is om de aantallen te verhogen.

De Heere ontferme Zich over onze gemeente, onze en andere kerken, ja over ons land en de wereld. Dat deze ernstige roepstem waardoor wij onze broosheid en afhankelijkheid leren, mag leiden tot bekering en geloof, binnen en buiten de kerk, ja over de hele wereld.

De kerkenraad