De brieven voor de kerkelijke bijdragen zijn weer verstuurd. Op het incasso strookje onder aan de brief staat echter een fout. Het gaat bij de incasso om het jaar 2023 in plaats van 2022.

Dit wellicht ten overvloede, maar u kunt de incasso beschouwen als betrekking hebbend op 2023.