D.V. 11 april 2024 om 19.30 uur is de lezing gepland met Kim Phuc. Het zgn. napalmmeisje (9 jr) op de overbekende foto uit de Vietnamoorlog (1972). Naakt door weggebrande kleren en met verbrande huid. Wegrennend uit de vuurzee veroorzaakt door napalmbommen. Kim is nu een echtgenoot; moeder en oma.

Ondanks de oorlog was haar leven tot dan redelijk onbezorgd zoals een kind kan zijn. Na dit bombardement was haar bestaan verwoest. Alles in een klap weg.

Over het bijzondere leven dat ze hierna geleefd heeft gaat ze vertellen in deze lezing. Kernwoorden daarbij zijn, lijden, teleurstelling, verlies maar ook geloof, toevertrouwen, vergeving, verzoening vrede en vrijheid. Hoe actueel in deze tijd.

De kern is hoe het verschrikkelijkste wat een mens overkomt door genade kan omkeren in een rijk leven en het inspireren van anderen.

Zeker haar bekering tot het christendom en haar volledige toewijding aan haar Verlosser in tijdelijk en eeuwig opzicht heeft een ruime plek in haar verhaal. Een gewoon mens met een ongewoon leven. Haar motief is het groot maken van Gods daden in/door een nietig mens. Een groot deel van haar (schoon-)familie is overgegaan tot het christendom.

Voor jong en oud geldt: Dit moet gehoord worden. Inspirerend in alle opzichten.

U kunt zich hiervoor aanmelden via Eventbrite. Zie onderstaande link of Q-code

Entree is gratis na aanmelding. Er wordt wel een collecte gehouden om de onkosten te bestrijden. Deze kosten zijn ongeveer € 4,- per persoon. Voor wie dat niet kan missen, het is helemaal vrijwillig. Belangrijker is dat u/ jij hoort wat ze te zeggen heeft.

Dat wat meer opgebracht wordt dan de kosten van de organisatie komt ten goede van de stichting Kim Foundation International die zij heeft opgericht. Daarmee werft zij fondsen voor het werk dat zij doet onder oorlogskinderen voor onderwijs, huisvesting. In Oeganda heeft zij een weeshuis voor deze kinderen opgericht. In Vietnam heeft ze een christelijke bibliotheek kunnen openen bij een school. Een christelijke school oprichten werd haar verboden.

Voor deze lezing kunt u bij vragen contact opnemen met J. Gerritsen 06-42238357 (liefst whatsapp of sms) of email.
Er is beperkt gelegenheid om haar vragen te stellen. In principe om meerdere praktische reden die vooraf indienen. Dat kan op genoemd emailadres of via genoemd whatsappnummer.

Zodra er reden voor is wordt dit bericht aangepast met nieuwe informatie

Gratis parkeergelegenheid is op het Burgemeester Berghuisplein in Kampen (1 km ) lopen. Als die afstand lopen een probleem oplevert; meldt het ons. We zoeken dan een oplossing.

-Rondom en tijdens de lezing wordt er film/foto opnames gemaakt. Er wordt een plek in de kerk gereserveerd waar u daarvan gevrijwaard blijft.
-De avond wordt omlijst met het optreden van een bekend koor; een bekende organist en samenzang.
-De lezing wordt gehouden in makkelijk te volgen engels. Zij die vertaling nodig hebben kunnen het volgen op een groot beeldscherm. Dat is tijdens haar lezing gelijktijdig te volgen. De ruimte daarvoor is beperkt. Dat daarom ook graag vooraf aangeven. Idem op genoemd tel. nr.
-De kerk is rolstoel toegankelijk.

QR code voor aanmelden.


AANMELDLINK: https://www.eventbrite.com/e/tickets-kim-phuc-lezing-778677955727

Link en QR code geldig t.m. 17.1.2024