Datum28-10-2021
Aanvang19:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingBijbellezing "Hervormingsdag"

Ps 98 : 2
Genesis 35 : 1-7
Ps 32 : 3 en 4
Ps 86 : 6
Ps 118 : 3

Tekst: vers 1 – 3: “Daarna zeide God tot Jakob: Maak u op, trek op naar Bethel en woon aldaar; en maak daar een altaar voor dien God Die u verscheen, toen gij vluchttet voor het aangezicht van uw broeder Ezau. Toen zeide Jakob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons ons opmaken en optrekken naar Bethel; en ik zal daar een altaar maken voor dien God Die mij antwoordt ten dage van mijn benauwdheid, en met mij geweest is op den weg dien ik gewandeld heb.

Gods genade in Jezus Christus reformeert:
1.      in Jakobs gezin
2.      op Jakobs weg.

Terug