Datum01-05-2022
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De diakonale collecte is vandaag bestemd voor Bijzondere Noden De extra collecte is bestemd voor de Groen van Prinstererschool

Ps. 32 : 1, 6 (rouw)
Ps. 93 : 1, 4

Psalm 93
Matth. 28 : 16 – 20

Ps. 109 : 13, 18
Ps. 132 : 12, 1e tussenzang
Ps. 72 : 7, 2e tussenzang
Ps. 138 : 3, slotzang

Na de dienst zingen we de 2 coupletten van het Wilhelmus

Tekst: Matth. 28 : 18

De macht van de Koning der koningen is:

  1. Gegeven
  2. Volkomen
  3. Onbegrensd
Terug