Datum03-10-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor het Verbouwfonds

Ps. 34 : 6
Tien geb. vers 9

Exodus 32:19-35

Hand. 17 : 22 – 34

Ps. 28 : 5, 6
Ps. 81 : 4, 10, 15, tussenzang
Ps. 100 : 4, slotzang

God dienen naar Zijn Woord het tweede gebod

Zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus.

Vraag 96: Wat eist God in het tweede gebod?
Antwoord: Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren, dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft.

Vraag 97: Mag men dan ganselijk geen beelden maken?
Antwoord: God kan en mag in generlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen.

Vraag 98: Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden?
Antwoord: Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, Dewelke Zijn Christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging Zijn Woords wil onderwezen hebben.

Het thema van de preek is: God dienen naar Zijn Woord

Twee aandachtspunten:

  1. Wat verbiedt God ons in het tweede gebod?
  2. Wat gebiedt Hij ons in het tweede gebod?
Terug