Datum07-07-2024
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingBevestiging ambtsdragers

De extra collecte is vandaag bestemd voor het deputaatschap kerk, gezin, jeugd en onderwijs

Ps. 93 : 1
Ps. 93 : 4

Zacharia 4

Ps. 76 : 1, 2, 5
Ps. 27 : 3
Ps. 51 : 6
Ps. 56 : 5, 6, slotzang

Tekst: Zacharia 4:6b “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zat het geschieden, zegt de Heere der heirscharen” 

Het wondere werk van de Heilige Geest

  1. De Kerk waarin de Heilige Geest werkt (in ons teksthoofdstuk symbolisch voorgesteld als een kandelaar)
  2. De wijze waarop de heilige Geest werkt (Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zat het geschieden)
Terug