Datum08-05-2022
Aanvang09:30
OmschrijvingLeesdienst

De extra collecte is vandaag bestemd voor het dep. Bijbelverspreiding

Ps. 84: 1, 6
Tien geboden
Ps.32: 3

Filippenzen 3: 1-16

Gebed des Heeren: 1,2,3,8
Ps. 21: 4,5
Ps. 68: 4,17
Ps. 17: 8

Tekst: Filippenzen 3 vers 10:Opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.”

Paulus’ verlangen naar de christelijke volkomenheid.

  1. De worsteling om meer kennis van Christus
  2. De kracht van de opstanding van Christus
  3. De gemeenschap aan het lijden van Christus
Terug