Datum09-10-2022
Aanvang15:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier

HC 47

GdH : 2
Ps. 75 : 1

Numeri 20 : 1 – 13
Lukas 1 : 46 – 55

Ps. 8 : 1, 3, 7, 8, 9
Ps. 119 : 17, 1e tussenzang
Ps. 33 : 1, 11, 2e tussenzang
Ps. 56 : 5, 6, slotzang

Uw Naam worde geheiligd

  1. De kennis van Gods naam
  2. De grootheid van Gods Naam
  3. De lofprijzing van Zijn Naam
Terug