Datum13-08-2023
Aanvang15:30
Voorgangerds. R.A.M. Visser

De extra collecte is vandaag voor de Evangelisatie Leeuwarden

Ps. 125:2
Ps. 48:6

Handelingen 13:13-41

Ps. 2:3, 6 en 7
Ps. 16:4
Ps. 95:4 en 5

Tekst: Hand. 13:38 en 39: “Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt;
En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt.”

Thema: Paulus en Barnabas in Antiochië

  1. De trouw van God
  2. Het werk van Christus
  3. De ernst van Paulus
Terug