Datum13-06-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingReguliere dienst,Tolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor de Theologische school

Ps. 138 : 1
Ps. 119 : 19

Efeze 1 : 15 – Efez. 2 : 10

Ps. 52 : 6, 7
Gebed des Heeren vers 8, 9, 1e tussenzang
Ps. 98 : 2, 2e tussenzang
Ps. 138 : 4, slotzang

Efeze 2: 1 – 10 : Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) vers 4,5

  1. Eertijds zonder Christus
  2. Liefgehad in Christus
  3. Levend gemaakt met Christus

  4.  Geschapen tot goede werken tot eer van Christus (Efeze 2 : 10, middag HC 32)
Terug