Datum14-02-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor het onderhoudsfonds

Ps. 31 : 5
Ps. 119 : 11

Math. 8 : 1 – 17

Ps. 103 : 3, 5
Ps. 105 : 3, tussenzang
Ps. 103 : 2. 6, slotzang

Matth. 8 vers 16, 17
En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, En Hij wierp de boze geesten uit met het woord, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja den profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen.

Jezus macht om te genezen

  1. Door Kapernaum ervaren, vers 16
  2. Nieuw Testamentisch vervuld, 17
Terug