Datum17-01-2021
Aanvang15:30
OmschrijvingLeesdienst

De extra collecte is vandaag bestemd voor: Deputaatschap Kerkbouw

Psalm: 68 : 16
Geloofsbelijdenis
Psalm 68 : 17
Schriftlezing: Ezechiël 1
Psalm 93 : 1 en 3
Psalm 103 : 11
Psalm 104 : 17

Thema: De heerlijkheid Gods

(n.a.v. Openbaring 4, verzen 5 – 11)

En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon; welke zijn de zeven Geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk.

Openbaring 4:5 en 6a

  1. De troon (Vers 5 en 6a)
  2. De dieren (Vers 6b en 7)
  3. De aanbidding en de dankzegging )Verzen 8 t/m 11)
Terug