Datum17-10-2021
Aanvang14:00
Voorgangerds. D.W. Tuinier

De diakonale collecte is bestemd voor BN (ZGG najaar). De extra collecte is vandaag bestemd voor de Jeugdbond

HC 36

Ps. 25 : 2
Ps. 99 : 8

Lev. 24

Ps. 141 : 1, 2, 3, 4
10 geb. vers 1, 4, 9
Ps. 59 : 10 slotzang

Heidelbergse Catechismus. Vragen en antwoorden 99 en 100

99: Wat wil het derde gebod?
Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed , maar ook met onnodig zweren, den Naam Gods niet lasteren noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken; en in het kort, dat wij den heiligen Naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat Hij van ons recht beleden, aangeroepen, en in al onze woorden en werken geprezen worde.

100: Is het dan zo grote zonde, Gods Naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt, die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden?
Ja gewisselijk ; want er is geen groter zonde, noch die God meer vertoornt, dan de lastering zijn Naams; waarom Hij die ook met den dood te straffen bevolen heeft.

Gods heilige Naam!

  1. Gods heilige Naam misbruiken
  2. Gods heilige Naam eren
Terug