Datum20-02-2022
Aanvang17:00
OmschrijvingLeesdienst

De extra collecte is vandaag bestemd voor de Theologische school

Psalm 25:2
Psalm 103:3

Lukas 15:1-10

Psalm 103:2
Psalm 32:5
Psalm 113:4
Psalm 89:8

Tekst: Lukas 15, de verzen 8 tot en met 10: “Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij één penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij dien vindt? En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende: Weest blijde met mij; want ik heb den penning gevonden, dien ik verloren had. Alzo zeg Ik ulieden is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert.”

Thema: De gelijkenis van de verloren penning

1. De diepe verlorenheid van de mens
2. Het liefdevol zoeken van de Heere
3. De grote blijdschap in de hemel

Terug