Datum24-07-2022
Aanvang09:30
Voorgangerds. J. IJsselstein

De extra collecte is vandaag bestemd voor het deputaatschap Kerk,gezin,jeugd en onderwijs

Ps. 103:1,2
Ps. 103:4
Lukas 10:25-37
Lofzang Zacharias 1,2,4Ps.119:69
Ps. 147:2

Terug