Datum24-07-2022
Aanvang15:30
Voorgangerds. J. IJsselstein
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor het deputaatschap Kerk,gezin,jeugd en onderwijs

Ps. 119:83,84
Ps.119:86
Lukas 10:38-42
Ps. 16:3,4,6
Ps. 49:1
Ps. 85:3
Ps. 25:6,7

Terug