Datum24-10-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor Evangelisatie Leeuwarden

HC 37
Ps. 132 : 1
Ps. 134 : 3

Lezen: Jesaja 54

Ps. 24 : 2, 3
Ps. 15 : 4, 1e tussenzang
Ps. 27 : 5, 2e tussenzang
Ps. 89 : 2, slotzang

Vraag en antwoord 101: Maar mag men ook Godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren?
Ja, als het de Overheid van haar overdanen, of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eeren des naasten heil; want zulk eed zweren is in Gods Woord gegrond , en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest.

Vraag en antwoord 102: Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen, een eed zweren?
Neen; want een rechten eed zweren is God aanroepen, dat Hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffe, indien ik valselijk zweer ; welke eer aan geen schepsel toebehoort.

Bij Gods Naam een eed zweren

1. Godzalig
2. Goddeloos
3. Goddelijk

Terug