Datum24-10-2021
Aanvang14:00
Voorgangerds. D.W. Tuinier

De extra collecte is vandaag bestemd voor Evangelisatie Leeuwarden

HC 37

Ps. 50 : 1
Ps. 20 : 1

Matth. 5 : 27 – 37
Jakobus 5

Ps. 111 : 1, 5, 6
Ps. 61 : 7, tussenzang
Ps. 19 : 6, slotzang

Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch enige andere eed; maar uw ja zij ja en het neen, neen;
opdat gij in geen oordeel valt Jacobus 5 : 12.

Een apostolische vermaning tegen onnodig zweren

1. De aanleiding daartoe
2. De inhoud daarvan

Terug