Datum28-04-2024
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier

De extra collecte is vandaag bestemd voor het deputaatschap Bijbelverspreiding

Ps. 40 : 1
Ps. 40 : 8

Gen. 45

Ps. 56 : 4, 5
Ps. 30 : 2, 8, 1e tussenzang
Ps. 81 : 1, 12, 2e tussenzang
Ps. 27 : 7 slotzang

Tekst: Gen. 45 : 26 – 28 “Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog, ja ook is hij regeerder in gans Egypteland! Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had en dat hij de wagens zag, die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, toen werd de geest van Jacob, hun vader levendig. En Israël zeide: Het is genoeg! mijn zoon Jozef leeft nog! Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf.”

De boodschap van de levende Jozef

  1. wordt in ongeloof ontvangen, 26
  2. wordt door het woord bevestigd, 27
  3. wordt in het geloof omhelsd, 28
Terug