Datum28-02-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingTolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor de Evangelisatiepost Leeuwarden

Ps. 140 : 1, 7
Ps. 81 : 12

Markus 14 : 32 – 42

Joh. 18 : 1 – 8

Tekst: Joh. 18 vers 8b
Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan

Jezus in de hof van Gethsemane

  1. Zijn helse angst
  2. Zijn sluwe gevangenneming
  3. Zijn borgtochtelijke overgave

Ps. 118 : 3, 6
Ps. 22 : 7, 1e tussenzang
Ps. 116 : 2, 3, 2e tussenzang
Ps. 116 : 9, slotzang

Terug