Datum30-01-2022
Aanvang14:00
Omschrijvingleesdienst

De extra collecte is vandaag voor het deputaatschap Zending

Ps. 81:15
Geloofsbelijdenis
Ps 112:5

Romeinen 5: 1-10

Ps 86:3
Ps 143:2 Slotzang

Gerechtvaardigd door het geloof

  1. De vereniging van de ziel met Christus
  2. De wijze waarop de vereniging tot stand komt: door het geloof
  3. Niet door onze daden/werken
Terug