Datum30-01-2022
Aanvang17:00
OmschrijvingLeesdienst

De extra collecte is vandaag voor het deputaatschap Zending

Ps. 146 :3
Ps. 84 :2

Jesaja 41 vers 1 – 14

Tekst: Jesaja 41: 13-14 “Want Ik, de HEERE uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vreesniet, Ik help u Vrees niet,Ik help u Vrees niet gij wormke Jakobs,gij volke Israéls: Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilge Israéls.”

Troost voor ballingen

  1.  Hun God is groot
  2. Hun kracht is gering
  3. Hun verlossing is zeker.

Ps. 22 :3
Ps. 118 :7
Ps. 135 :3

Terug