Datum31-07-2022
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier

De diakonale collecte is vandaag bestemd voor Bijzonder Noden. De extra collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds

Ps. 116 : 1
Ps. 116 : 4

1 Sam. 16 : 1 – 13

Ps. 89 : 2, 3
Ps. 113 : 3, 4, tussenzang
Ps. 25 : 6, slotzang

Tekst: 1 Samuël 16: 12c, 13 “En de HEERE zeide: sta op, zalf hem, want deze is het…. Toen nam Samuël de oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de Geest des Heeren werd vaardig over David van die dag af en voortaan”

David, Israëls koning uit Bethlehem

  1. door de HEERE uitgekozen
  2. door Samuel gezalfd
  3. met de Heilige Geest vervuld
Terug