Datum04-07-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingReguliere dienst

De diakonale collecte vandaag is bestemd voor Bijzondere noden met als bestemming Irak
De extra collecte is vandaag bestemd voor het onderhoudsfonds

Ps. 89 : 1
Ps. 119 : 20

Efeze 2

Ps. 118 : 11
Ps. 48 vers 6, 1e tussenzang
Ps. 133 vers 3, 2e tussenzang
Ps. 145 vers 3, slotzang

Tekst: Efeze 2:20-22 “Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Heere; Op Welken ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest”

Gods heilige tempel

  1. heeft Christus als Hoeksteen
  2. wordt gebouwd door de kracht van Christus
  3. is de woonplaats van de Geest van Christus
Terug