Datum05-09-2021
Aanvang15:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingHeilige Doop

De diakonale collecte is bestemd voor DMZ.
De extra collecte is vandaag bestemd voor het deputaatschap Zending

HC 34

Ps. 111 : 3
Ps. 111 : 5

Ex. 20 : 1 – 21

Ps.105 : 5
Ps. 134 : 3
Tien Geboden: 1, 9
Psalm 119: 83, slotzang

Zondag 34, het eerste gedeelte,
Vraag 93: Hoe luidt de wet des Heeren? Antwoord: God sprak al deze woorden:
Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ex. 20 : 2

De aanhef van Gods wet

  1. predikt genade
  2. eist gehoorzaamheid
Terug