Datum06-06-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingReguliere dienst,Tolk Nederlandse gebarentaal

De extra collecte is vandaag bestemd voor de kerktelefoon

Ps.119 : 9
Ps.119 : 17

Efeze 1

Ps. 42 : 3, 5
Ps. 123 : 1, 1e tussenzang
Ps. 118 : 8, 2e tussenzang
Gebed des Heeren vers 9, 10, slotzang

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis, namelijk verlichte ogen des verstands….Efeze 1 vers 17, 18a

Gebed om de Geest der wijsheid en der openbaring om verlichte ogen des verstands

  1. De aanleiding van dit gebed, verband van de tekst
  2. De inhoud van het gebed, vers 18, 19
  3. De grond van dit gebed, vanaf vers 20
Terug