Datum07-02-2021
Aanvang15:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingReguliere dienst

De extra collecte is vandaag bestemd voor de Emerituskas.
De diaconale collecte is bestemd voor Bijzondere Noden met als bestemming de vervolgde Kerk

HC 29
Ps.  105 : 22
Ps. 105 : 24

Joh. 6 : 43 – 59

Ps. 51 : 4, 5

Vraag 78:
Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?
Antw. Neen; maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing van de zonden zelf is
(waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is), alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf,
hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus wordt genoemd.

Vraag 79: Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en de drinkbeker Zijn bloed, of het Nieuwe Testament in Zijn bloed,
en Paulus de gemeenschap van het lichaam en het bloed van Christus?
Antw. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden,
alzo ook Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden,
maar veelmeer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig Zijns waren lichaams en bloeds door de werking
van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot Zijn gedachtenis ontvangen;
en dat al Zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelven in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan.

De tegenwoordigheid van Christus in het Heilig Avondmaal

  1. De dwaalleer weerlegd (78)
  2. De waarheid beleden (79)

Ps. 23 : 1,2,3, tussenzang
Ps. 150 : 1, slotzang

Terug