We herinneren de mannen van de gemeente aan het aanstaande mannenontbijt dat we als Thuisfront Commissie van Alie Buijert organiseren. Het zou mooi zijn als we ook dit jaar weer een volle zaal hebben. Schroom daarom niet om je snel aan te melden (uiterlijk zaterdag 14 mei). Dit kan per email: tcaliebuijert@solcon.nl of telefonisch bij Arco Guis: 038-333 75 95.

Ook dit jaar zijn we welkom in de kantine van de firma Stoter Truckservice, Kleiland 15 op zaterdag 21 mei. We beginnen om 8.15 uur en ronden circa 10.00 uur

af. Tijdens het ontbijt hoopt evangelist De Visser met ons in ‘Leeuwarder stijl’ een bijbelstudie te doen, dus graag een Bijbel meenemen. Iedere man uit de gemeente is hartelijk welkom, maar het aantal deelnemers is gelimiteerd op 50 personen. Per persoon vragen we een t.z.t. contant te betalen bijdrage van € 12,50 ten behoeve van het werk van Alie en dekking van de kosten. We kijken er naar uit opnieuw veel mannen uit de gemeente te kunnen begroeten.

TC Alie Buijert.