Op dinsdag 6 december is onze volgende verenigingsavond. Ons lid Sjaak Poot hoopt een inleiding te houden over ‘De Apocriefe Boeken’. Tevens hopen we onze jaarvergadering te houden met o.a. bestuursverkiezing. Aftredend zijn Leo Sinke en Adri Burghout. Beiden zijn niet herkiesbaar.

Kandidaten zijn:
Voor penningmeester: Gerard Paapst en Engbert Stoter.
Voor secretaris : Reinier Bos en Jan Willem van Meerten.

Vanaf 19.45 uur is er onder het genot van een kopje koffie al gelegenheid voor een goed gesprek, waarna we zoals gebruikelijk om 20.00 uur beginnen. Iedereen weer van harte welkom, ook al bent u (nog) geen lid.

Graag tot 6 december!