Nadat het verenigingsseizoen dit voorjaar zo abrupt eindigde, hopen we weer te starten met de verenigingsavonden. Velen in de gemeente zijn ernstig ziek geweest, ook leden van de mannenvereniging. De Heere heeft ons allen nog gespaard, terwijl anderen zijn weggenomen door de dood en van ons heengegaan.

De openingsavond van het nieuwe seizoen is op dinsdag 6 oktober. Voor deze avond hebben we een gastspreker uitgenodigd. Ds. J. Westerink (emerituspredikant Chr. Ger. Kerk op Urk) zal deze avond voor ons verzorgen en een inleiding houden over het thema: ‘Het leven van Jakob.’

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de kerkzaal.

Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden, (zelf een pen en schrijfblaadje meenemen).

Vanwege het Coronavirus Covid-19 zijn er een aantal aandachtspunten:

– • In het kerkgebouw gelden de regels van het RIVM.

– • U dient zich vooraf aan te melden bij A. Burghout (aburghout@solcon.nl) tot uiterlijk 2 oktober 20.00 uur.

– • Er zal geen koffie geschonken worden, eventueel zelf een flesje water of iets dergelijks meenemen.

– • De koster en zijn helpers zullen aanwijzingen geven bij binnenkomst en vertrek.

Allen hartelijk welkom.