Op dinsdag 7 december is onze volgende verenigingsavond. Jan Willem van Meerten hoopt een inlei-ding te houden over: ’De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.‘ Het zal gaan over Gods wondere schepping. We beginnen om 20.00 uur. Iedereen weer van harte welkom. Graag tot 7 december!