Op dinsdag 13 april willen we graag weer een avond beleggen. Helaas kan dat nog niet fysiek, maar zullen we via het scherm – in het programma Teams – de avond houden. De leden van de vereniging krijgen via de mail een uitnodiging en discussievragen. In deze mail staat een link om in te loggen. We willen om half acht beginnen. Bram van der Horst zal een inleiding houden over de vraag ‘Hoe moeten we bidden?’