Even een bericht van de mannenvereniging. We hebben een veel bewogen jaar achter de rug vanwe-ge Covid-19. Hoewel er een aantal ernstig ziek zijn geweest, heeft de Heere ons allemaal nog gespaard.

Als de situatie het toelaat willen we Deo volente 2 februari weer gaan vergaderen. Onze dominee zal dan een inleiding verzorgen met als onderwerp:

‘Heiligmaking, onmisbaar tot zaligheid’.

We wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe voor 2021.