Wat betreft het gebruik van het Hoornbeeck College: er mag NIET worden gerookt rondom het schoolgebouw. We zijn gasten daar en we zijn heel blij dat we van de lokalen gebruik mogen maken. Het is ondoenlijk om ’s avonds peuken te verwijderen rond het plein of waar dan ook. Dat spreekt voor zich, hopen we.

Daarnaast iets over de liturgieborden in de Bovenkerk. Er hangen wel meer dan tien liturgieborden. Het kost anderhalf uur per dienst om die borden klaar te maken. In de tijd dat de Bovenkerk nog wekelijks werd gebruikt, had men het gebruik daarvan al afgeschaft. We hebben daarom in het verlengde daarvan besloten om die niet te gebruiken. De liturgie van de diensten staat wel op de site en komt ook in de kerk-app