Als moeder van 5 jonge kinderen was Elina van Blitterswijk-den Hertog al langere tijd op zoek naar een meeschrijfboekje, welke past bij onze achterban. Nadat zij de vraag bij haar kerkenraad (Ger. Gem. Berkenwoude) had neergelegd, stimuleerden zij haar om zelf een meeschrijfboekje te maken.

Dit heeft geresulteerd in een prachtig meeschrijfboekje voor de kinderen uit de gemeente vanaf ongeveer 7 jaar tot 13 jaar. Voor de ouder(s) / verzorger(s) is dit tevens een mooi hulpmiddel. Het meeschrijfboekje stimuleert om thuis met hun kinderen na te praten over de preek.

 

Inhoud: 143 pagina’s, 20 meeschrijfpreken, 3 meeschrijfpreken voor de diensten waarin het sacrament wordt bediend, extra ruimte voor aantekeningen

Prijs: € 7,95/st

Bestellen: meeschrijfboekje@gmail.com
(T.a.v. Elina van Blitterswijk-den Hertog. Vermelden: eigen naam, adres, + aantal)