Dit is het thema van de groepsreis van Hulp Irak samen met Bijzondere Noden. Van 21 tot en met 27 oktober hopen ongeveer 20 vrijwilligers en deputaten samen met dominee Marten een bezoek te brengen aan verschillende vluchtelingenkampen in Irak. Het doel van deze reis is om lokaal hulp te bieden door het uitdelen van kleding, maar ook door het op locatie kopen van producten en dit uit te delen. Daarnaast zullen er in verschillende dorpen en vluchtelingenkampen activiteiten worden ge-daan met vooral jongeren en kinderen waarbij ook Gods Woord open zal gaan. Voor het kopen van producten op locatie hebben we geld nodig. Giften voor het bezoek naar Irak kunnen worden overge-boekt op NL52 INGB 0000 3074 47 van Bijzondere Noden o.v.v. ‘Groepsreis Hulp Irak oktober 2022’. Kunnen we op u rekenen?