In aanvulling op het vermelde in Ons Eigen Blad d.d. 19.3. j.l het volgende.
Door de Canadese overheid zijn afgelopen zaterdag in- en uitreis beperkingen getroffen.
Deze maken het praktisch gezien onmogelijk voor Kim en haar man om naar Nederland te komen in april.
Met name de quarantaine beperkingen maken het in combinatie met zorg en verantwoordelijkheid voor thuisfront en werkkring ongewenst om de reis door te zetten.
Zelf betreuren ze dat ook. Een andere beslissing dan nu genomen is onwenselijk.
Samen met Kim en haar man gaan we de mogelijkheid bekijken om het geheel aan plannen te verschuiven naar april/mei 2021. Zelf willen ze dat graag.
Een uitdrukkelijk verzoek van beiden was om gebed. In hun directe woonomgeving zijn mensen die met het COVID-19 besmet en getest zijn.