We hopen zondag 18 oktober de diaconale collecte te bestemmen voor de Deputaatschappen ZGG/BN.

Deze gezamenlijke najaarscollecte veelal bestemd voor de ‘moeiten’ op de zendingsvelden zal dit jaar grotendeels bestemd zijn voor de reformatorische John Calvin School in het Izi gebied in Nigeria . Ook daar geldt: Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis Zijns wegs.

De school geeft goed onderwijs, maar veel ouders zijn arm en daardoor kan de school moeilijk de nodige middelen bekostigen.

Ook wil de school meer vakonderwijs geven, om ook meer werkgelegenheid te scheppen in de regio. Veel jongeren trekken naar de steden, met ook daar de risico’s van werkeloosheid, maar ook van losbandigheid.

Mogen ook deze inspanningen onder Gods Zegen vruchten dragen, van harte aanbevolen.

Met vriendelijke groet,

Uw diaconie