Nu de lockdown langer duurt, willen we de catechisaties weer meer volgens het gewone programma gaan vormgeven. De catechisaties duren maximaal een half uur, omdat het risico van schermmoeheid aanwezig is. Veel catechisanten zitten voor hun schoolwerk immers ook al vaak achter het scherm. Vanwege de avondklok zullen de catecheten vanuit huis catechiseren.

In de leeftijd van 12-15 jaar werken we in jaargroepen. De catechisanten (of hun ouders) krijgen via de mail een link om via Teams mee te doen (Als je/u de link vrijdag ervoor niet krijgt, neem contact op met de catecheet van de jaargroep). Probeer tijdig in te loggen!

  • 12 jaar 19.00 uur dhr. Zijderveld jczijderveld@gergemkampen.nl
  • 13 jaar 19.30 uur dhr. Van Dam gvdam@gergemkampen.nl
  • 14 jaar 20.00 uur dhr. Kodde cwkodde@gergemkampen.nl
  • 15 jaar 20.30 uur dhr. Bruggink hbruggink@gergemkampen.nl

Voor de 16+ (inclusief 19+) hebben we twee momenten:
Maandag 21.00 uur dhr. Van Kranenburg
Dinsdag 20.00 uur dhr. Schouls

Meedoen kan via de onderstaande links link op de website, zoals de afgelopen weken. Ook andere gemeenteleden zijn welkom.
De Apostolische Geloofsbelijdenis (12 Art.) over de Heere Jezus Christus wordt behandeld.
Daarbij stellen we steeds drie vragen:
– Wat zegt de Bijbel en de belijdenisgeschriften hierover?
– Wat betekent dit voor het persoonlijk geloof?
– Wat betekent dit voor de alledaagse praktijk van een christen?

9 maart – Zijn opstanding (HC zondag 17)
16 maart – Zijn hemelvaart (HC zondag 18)
22 maart – Afsluiting