EEN BEKER KOUD WATER
LAAT JE DADEN SPREKEN!

Hoe kan ik laten merken dat het evangelisatiewerk mijn hart raakt? Wat moet ik zeggen tegen mijn onkerkelijke collega? Hoe eenvoudig (of hoe moeilijk) is het om een waardevolle ochtend voor vrouwen uit de buurt te organiseren? Kunnen wij de basiscursus ‘Leer de Bijbel kennen’ ook in onze gemeente gebruiken?

Zijn deze vragen voor u of voor jou herkenbaar? Dan is er een goede reden om in te loggen tijdens onze online evangelisatiedag. Het dagthema is ‘Een beker koud water’, of: laat je daden spreken. Het gaat immers niet alleen om bewogenheid met mensen die het in materieel opzicht moeilijk hebben. Er zijn om ons heen zoveel anderen. Met elkaar bevolken we Nederland. Voor Christenen geldt: “Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn” (Mattheüs 5:14). Alle reden dus om bij de evangelisatieopdracht stil te staan.

Hoewel we elkaar niet kunnen ontmoeten, belooft dit een boeiende dag te worden voor het hele gezin! En er is veel te leren. Een dag, met elkaar, rond het geopende Woord van God. Het Woord voor de wereld; u en jij doen toch ook mee?

Voor meer info: 2021: Een beker koud water | Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (evgg.nl)