Beste gemeenteleden,

Allereerst de beste wensen aan u allen vanuit het zonnige Monrovia. Het is alweer een tijdje geleden dat ik in de GG Kampen was, maar als ik even in Nederland ben, kom ik er altijd weer graag.

Ik ben (nog steeds) de landendirecteur voor ZOA in Liberia. Het programma zit in de laatste fase. ZOA vertrekt uit landen zodra de situatie ter plekke minder gericht is op noodhulp en wederopbouw en steeds meer naar volgende fases van ontwikkeling gaat. Na de bloedige burgeroorlogen begon ZOA destijds in 2003, bleef ook actief tijdens de ebola-epidemie (2014-2016) en vertrekt nu dus in 2023.

Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat hier. Liberia blijft één van ‘s werelds meest arme landen met grote uitdagingen. Op de zogenaamde Human Development Index van de Verenigde Naties staat het land 178e (van de 191 landen)! Nederland staat overigens netjes 10e. Mijn volgende plek voor ZOA zal Yemen worden (183e op de lijst). Het is moeilijk om Liberia achter te laten, maar ik zie ook erg uit naar Yemen.

Ik weet dat er momenteel allerhande crises in Nederland spelen. Mag ik u echter de suggestie doen om iets verder uit te zoomen en te bedenken dat er liefst 181! landen van de wereld in de lijst onder Nederland staan. Kijk, zo bent u weer een beetje op de hoogte.

Hartelijke groet uit Monrovia,

Jaap van Kranenburg