De actie met de vertel-CD’s van Ds. Tuinier heeft € 2.000,= opgebracht ten behoeve van de kerkbouw. Een mooi resultaat. Allen hartelijk dank.