Er is regelmatig vraag naar of rouw- en trouwdiensten ook kunnen worden uitgezonden met beeld voor afwezige familie of ouderen die fysiek niet meer aanwezig kunnen zijn in een kerkdienst. Hiervoor zijn echter wel mensen nodig die de laptop bedienen. Nu nog in De Beukelaar, mogelijk kan dat later ook vanuit een huis. Er moeten dan ook wel mensen beschikbaar zijn die daar de tijd voor hebben. Er staat enige vergoeding tegenover van het bruidspaar of van de familie van de overledene. Na enige instructie moeten mensen die enige ervaring hebben met een computer daartoe wel in staat zijn. Verder informatie hierover kunt u krijgen bij René Doorn, 06-13144052. U kunt zich vervolgens aanmelden bij de scriba.