Voor het komende seizoen/jaar zijn met de ‘leverancier’ de volgende afspraken gemaakt. Genoemd wordt steeds de donderdag waarop de container er staat. Er kan op zaterdagmiddag daarna tot 5 uur papier gebracht worden.

Hier volgen de data:

2019:    29 augustus; 26 september; 24 oktober;
21 november; 19 december.

2020:    16 januari; 13 februari; 12 maart; 9 april;
7 mei; 4 juni; 2 juli.

IJZER kan alleen op zaterdag 31 augustus aangeboden worden op hetzelfde adres, van 10 uur tot 14 uur.

We hopen op twee goede inzamelingen.