Op 15 december hopen wij een ouderenmiddag te verzorgen. Aanvang 15.00 uur, tot 19.00 uur in ‘De Beukelaar’. U kunt zich opgeven door het inlegvel dat in ons kerkblad zit in te vullen en in te leveren. Dit kan bij ‘De Beukelaar’, de koster of bij familie J. van Oossanen-Mekelenkamp. Graag zouden wij dit vóór dinsdag 6 december van u ontvangen. Op deze middag zal onze predikant, ds. D.W. Tuinier, de leiding hebben. Wij hopen samen een goede en een gezegende middag te hebben. Degenen die geen vervoer hebben kunnen met ons contact opnemen.

A. van Oossanen-Mekelenkamp